Optikai sötét szál pályázati kiírás

16 June 2018 | Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület mint a BIX üzemeltetője nyilvános pályázatot hirdet Optikai sötétszálak kiépítésére és fenntartására a Victor Hugo és a Dataplex node-ok között.

Nyilvános Pályázati kiírás

 

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos egyesület nyilvános pályázatot hirdet: Optikai sötétszálak kiépítésére és fenntartására.

 

1.A pályázat címe:

Nyilvános Pályázat optikai sötétszálak kiépítésére és fenntartására.

Ez a nyilvános Pályázati felhívás az ISzT oldalról letölthető a http://bix.hu/hirek címről.

 

2. A Pályázat kiírója: Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (a továbbiakban: ISzT )

1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.

Tel.: +36 1 238-0115,

http://www.ISzT.hu       http://www.bix.hu

Az ISZT kapcsolattartója:: Szerján Zoltán Bertold (bertold@bix.hu, +3630 9303-076)

 

3. A Pályázat (és a későbbi szerződés) tárgya

Az ISzT a BIX különböző BIX szolgáltatási helyei (node) közötti sávszélesség növelése és redundancia növelése/fenntartása érdekében sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására ír ki nyilvános Pályázatot.

Feladat:

a BIX/SZTAKI épület, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. és

a Dataplex, 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

BIX node-ok között 100GBase-LR4 kapcsolat megvalósítására alkalmas sötét szálak kialakítása és üzemeltetése a kiírásban foglalt műszaki és pénzügyi tartalommal.

 

 

4. Az eljárás típusa: kétkörös nyilvános pályázati kiírás.

 

5. Ütemezés:

 • a pályázat kiírásának napja: 2018. június 15.  
 • nyílt nap az érdeklődők számára: 2018. június 22. 10 óra ( VH ISzT tárgyaló )
 • a nyílt napon és a megkereséseken felmerült kérdések megválaszolása írásban, minden résztvevőknek: 2018. június 28.
 • a Pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5 12 óra
 • hiánypótlás, egyeztetés időszak vége: 2018. július 13.
 • az első kör tapasztalatai alapján módosított árajánlatok benyújtása: 2018 július 27.
 • a Pályázatok elbírálása, első kör lezárása: 2018. július 28.
 • a nyertes pályázó értesítése, szerződéskötés megkezdése. 2018. július 29.
 • szerződéskötés határideje 2018. augusztus 18.
 • az elkészült vonalak használatba adása 2018. december 6.

 

6. A Pályázatok benyújtásának módja: elektronikus levélben a kiiras@iszt.hu címre.

A pályázat, akkor tekinthető időben benyújtottnak, ha az a pályázati határidőig megérkezett és a megérkezés tényét nyugtázó levél a pályázóhoz megérkezett.

 

7. A Pályázat nyelve

Az eljárás, ezen belül a Pályázat nyelve a magyar nyelv. A Pályázathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, a Pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelvű, úgy azt a Pályázónak magyar nyelvű fordításban is csatolnia kell. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során tartalmilag kizárólag a magyar nyelvű dokumentumokat vizsgáljuk. A Pályázó felelőssége, hogy a csatolt idegen nyelvű okirat, és annak magyar nyelvű fordítása tartalmilag megegyezzen.

 

8. A Pályázat elvárt szerkezete

A beadott Pályázatoknak legalább az alábbi részletezettséggel kell rendelkeznie:

 1. Vezetői összefoglaló.
 2. Kereskedelmi ajánlat a havi díjakra valamint az összeköttetések kiépítéséhez köthető díjakra, valamint az egyéb díjakra a jelen Kiírás 11. pontjának megfelelően.
 3. A jelen Kiírás 10. pontjának megfelelő szakmai tartalom bemutatása.
 4. Hiteles (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu oldalon levőtől eltérés van.
 5. Aláírási címpéldány(ok) (Aláírás-minták).
 6. 3 db referencia bemutatása, legalább 3 év szolgáltatási szerződés nagy rendelkezésre állású, nagyvállalati rendszerek sötét üveg összeköttetéssel történő összekapcsolásra.

 

9. Egyeztetés időszaka, hiánypótlás

 • Pályázat kiírója indokolt esetben hiánypótlásra kérheti fel a Pályázót.
 • A hiánypótlás, egyeztetés formája elektronikus levél.
 • A hiánypótlás, egyeztetés időszakában beérkezett pontosító kérdésekre a választ minden pályázónak megküldjük, a kérdező megjelölése nélkül.
 • A hiánypótlás során nem lehet a Pályázat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor – a Pályázati felhívásban szereplő követelményeknek való meg nem felelés miatt – érvénytelen.

 

10. A Pályázat szakmai tartalma

Feladat: Két 10km-es 100GBase-LR4 kapcsolat megvalósítására alkalmas (4db) sötétszál kiépítése, üzemeltetése az alábbi műszaki elvárások szerint:

 

"A" Végpont: BIX/SZTAKI épület, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

"B" Végpont: Dataplex, 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

A kapcsolat használatba vétele legkésőbb 2019 január 15.

 

A sötét szál kialakításával és nyomvonalával kapcsolatos elvárások:

 • A javasolt megoldás nyomvonalának a mellékletben megadott nyomvonaltól minden szakaszában különbözőnek kell lennie.A megvalósítandó két kapcsolatnak legyen azonos a nyomvonala.
  • beállás a Victor Hugo utcába a Pannónia utca felöli oldalon
  • beállás a Dataplexbe a Ciprus utca felöli oldalon
 • Elvárt a végponttól végpontig hegesztett kivitel. Patchelés a közbenső kötéseken nem megengedett.
 • 0.3dB-nél rosszabb hegesztés a sötét szálon nem lehet.
 • A végpontokon APC csiszolású patch panelen kell a szálpárat végződtetni. (PC / UPC csiszolás nem elfogadható. )
 • Maximum 13.5 km-es sötét szálhossz. (10km-es 100GBase-LR4 kapcsolatra fogjuk a szakaszt használni, így kritikus a rövid hossz és a jó minőség)
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott sötét szál fizikai nyomvonalát, térképen vagy Google Earth KMZ formátumban. A becsült kábel hosszat, és a becsült szálcsillapítást 1310 és 1550 nm-en.
 • Az elvárt átlagos csillapítási értékek:
 • OTDR szakaszcsillapítás maximuma 1310 nm-en 5.70 dB, 1550 nm-en 3.90 dB
 • Beiktatásos csillapítás maximuma 1310 nm-en 6.15 dB, 1550 nm-en 4.15 dB
 • Szállpárok közötti csillapításkülönbség maximuma 1310 nm-en +-0.7 dB, 1550 nm-en +- 0.4 dB
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell, hogy a megvalósítandó kapcsolatokhoz igénybe veszi-e más szolgáltató(k) által biztosított szakaszokat, ha igen a megküldött nyomvonalon pontosan határolni kell a társszolgáltatók által biztosított szakaszokat (Társszolgáltató nevét is kérjük megadni)
 • A két végponti épületen belüli optikai crossconnect-eket nem kell az ajánlatnak tartalmaznia, de a szolgáltatás átadási pontok pontos megjelölését tartalmaznia kell. (Pl: Dataplex 1F/Telco)
 • Átadás átvételkor OTDR-es mérési jegyzőkönyv a kapcsolatról, 1310 és 1550nm-en is mérve.
 • (Előtét szálas mérés, vagy mindkét oldalról mérés szükséges)
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kapcsolatok kiépítésére vállalt határidőket.

                                                                                            

11. Pályázat pénzügyi tartalma

A pályázatban részletes vásárlási, bérleti feltételeket kérünk megadni az alábbiak szerint:

 • Amennyiben a Pályázat több lehetséges műszaki megoldást tartalmaz, kérjük olyan módon megadni, hogy a választott műszaki megoldás havi és teljes időszakra vonatkozó költsége kalkulálható legyen a rendelkezésre álló adatok alapján.
 • A tételek egyszeri, valamint havi díjait.
 • Az összes, a kiépítésekkel, beszerzésekkel kapcsolatosan felmerülő egyszeri és havi költséget.
 • A vállalt SLA-t és kötbérfeltételeket: mind telepítéskor, mind a folyamatos üzemeltetés során fellépő kiesések, üzemzavarok idejére.
  • Elvárt telepítési késedelmi kötbér: 2019. január 17-ét követő átadás esetén minden megkezdett 7 napra 200 000 Ft,
  • 60 napot meghaladó késedelem esetén elállási jog biztosítása és nemteljesítési kötbér, melynek minimum mértéke IRU esetén 20%, havidíjas szerződés esetén 6 havi díj
  • Vállalt szakaszhossz és/vagy csillapítás nemteljesítése esetén elállási jog biztosítása.
    

Az árajánlatokat az alábbi konstrukciókban kérjük megadni:

 • A bérleti díjat 3 és 5 éves szerződéses időtartamra kérjük megadni (egyszeri díj nélkül)
 • IRU 10, 15, 25 éves konstrukciókban

 

Pályázni akár egy, akár több konstrukcióval is lehet. Amennyiben egy pályázó több konstrukcióra pályázik, azt az ajánlatában jól elkülönített módon mutassa be.

 

Az összeköttetések igényelt használatba vétele: 2019. január 7. Korábbi átadás lehetséges, de díjazás csak 2019. január 1-je után számolható fel.

 

12, Pályázat értékelésének módja

Az értékelés elsődleges szempontja az ISZT számára összességében legelőnyösebb ajánlat, ahol az ajánlott megoldás műszaki értéke a magasabb prioritású. (Műszaki szempontból kifejezetten a szakaszhossz és a vállalt csillapítási értéket vesszük figyelembe) A Pályázat kiírója a Pályázatok értékelésénél előnyben részesítheti azokat a Pályázókat, akiknek a megoldása támogatja az esetleges későbbi bővítések megvalósítását.

Előnyben részesíti azokat az ajánlatokat, melyek a 3, illetve 5 éves havidíjas mellett IRU konstrukciót is tartalmaznak.

A kiértékelés első körében a pályázati kiírásnak történő megfelelést vizsgáljuk.

A hiánypótlások, egyeztetések alapján a pályázóknak a második körben módjukban áll ajánlatuk módosítására. A módosított ajánlatnak a már vállalt műszaki tartalom mellett mind műszaki, mind pénzügyi tekintetben az ISZT számára kedvezőbbnek kell lennie, mint a korábbi pályázatnak.

 

13. Egyéb, a Pályázattal kapcsolatos információk

 • A Pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli.
 • A Pályázati felhívásban kért információk benyújtásáért a Pályázó felel. Nem kielégítő információk következménye a Pályázat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Pályázó felelőssége, hogy a Pályázat benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze, és hogy ajánlatát ezek ismeretében tegye meg.
 • A Pályázat kiírója a pályázatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy a pályázatot sikertelennek nyilvánítja eredményhirdetés nélkül és az eljárást lezárja.
 • A Pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályázati kiírás és a benyújtott Pályázatok keretei között megítélése szerint számára összességében a legkedvezőbb érvényes Pályázatot benyújtó Pályázóval kössön szerződést, azonban a Pályázat megküldésével, az eredmény kihirdetésével a Pályázónak nem keletkezik joga a szerződéskötésre.
 • Ha a kihirdetést követően 30 napon belül nem kötnek szerződést, akkor a kiíró dönthet úgy, hogy sikertelennek nyilvánítja a szerződéses tárgyalásokat és az értékelés sorrendjében következő Pályázóval kezdje meg azokat. Ezen Pályázati kiírás semmilyen formában nem kötelezi a Pályázat kiíróját nyertessel történő szerződéskötésre.
 • A Pályázat kiírója érvénytelennek tekinti azt a Pályázatot, amennyiben a Pályázati kiírásban meghatározott határidő lejárta után nyújtották be, illetve nem felel meg a Pályázati felhívás feltételeinek.
 • A benyújtott Pályázatok egyes részeit vagy annak egészét a Pályázó kifejezett nyilatkozatával üzleti titoknak minősítheti. Ebben az esetben a Pályázat kiírója – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – vállalja, hogy az üzleti titkot nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik fél (kivéve a Pályázatok kiértékeléséhez felkért tanácsadót) tudomására.
 • A Pályázat mellékletei
  • Nyomvonal rajz
  • Szállítói nyilatkozat

 

Budapest. 2018. június 15.

Related documents:

All rights reserved! © ISZT (Council of Hungarian Internet Providers) | web: DDSWEB